Mr.Trung : 097.837.2346
Ms. Trang : 093.637.2346
Email:vietviewtour@gmail.com

TÊN GỌI CỦA HUYỆN CẨM THỦY NGÀY NAY TRONG LỊCH SỬ

  19/08/2016

  Nguyễn đức trung

TÊN GỌI CỦA HUYỆN CẨM THỦY NGÀY NAY TRONG LỊCH SỬ

Căn cứ từ các nguồn thư tịch cổ và nhiều dữ liệu lịch sử giờ đây chúng ta có đầy đủ cơ sở để khẳng định Huyện Cẩm thuỷ thời phong kiến nằm trong vùng đất của huyện Đô Lung, quận Cửu Chân thuộc bộ lạc Văn Lang. Đến thời tiền Lê (989-1090) miền đất của Huyện Đô Lung được Thập đại tướng quân Lê Hoàn đặt tên mới là Châu Vũ Lung. Đến tháng 6/1407 nước ta bị giặc Minh đô hộ,vùng đất Vũ Lung có tên mới là huyện Lạc Thuỷ bao gồm phân đất bắc Ngọc Lặc, phía tây huyện Thọ Xuân, yên Định, Vĩnh Lộc, phía đông nam huyện Bá Thước và huyện Cẩm Thuỷ ngày nay. Đầu thế kỷ thứ XV nhà Hậu Lê điều chỉnh danh giới nên Lạc Thuỷ được đổi thành Ba Long rồi Đa Cầm. Dưới thời Quang Thuận (1460-1469) vua Lê Thánh Tông đổi huyện Đa Cầm thành huyện Cẩm Thuỷ, tên gọi Cẩm Thuỷ được giữ nguyên đến ngày nay.

 

Đóng góp ý kiến

Call: 097.837.2346